Vol. IX (2011), No. 1-2

KOMUNISTIČKA REPRESIJA NA KRAJU II SVETKOG RATA

Srđan Cvetković • Mitja Ferenc • Vladimir Geiger • Martina Grahek
Aleksandar Dinčić • Nemanja Dević • Zuzana Mezei

Istraživanja
Mario Jareb

Ogledi
Vladimir Petrović

Polemike
Branka Prpa • Srđan Cvetkovi • Slobodan Homen

Sećanja
Teodor Božin • Slavoljub Đukić • Dobrivoje Tomić

Dosije
Rehabilitacija: Pavle Kurtović • Aleksandar Bučin
Dušan Tomić Aleksandar Bučin Đoka Dunđerski

Osvrti, prikazi, recenzije