Vol. XXI (2023), No. 1-2

IZAZOVI I DILEME BIOTEHNOLOGIJE

Konstantin Grigorijevič Frumkin • Ina Aleksandrovna Ivčenko
Jevgenija Ljvovna Panova • Marija Antonovna Ivančenko
Marina Elisovna Guriljova • Gulnara Mulanurovna Hamitova
Iguman Agatangel Gagua

Istraživanja
Simo Ilić

Ogledi
Dejan Živanović

Tokovi
Ivan Svitak

Polemike
Aleksa Đilas • Jovica Trkulja

Osvrti, prikazi, recenzije

Biobibliografija
Dragiše M. Đurića