O časopisu

Časopis Hereticus izlazi od 2003. godine u Beogradu i objavljuje naučne članke, rezultate istraživanja, dokumentaciju, kritičke analize, komentare, osvrte, prikaze i druge priloge. Profilišući naučnu koncepciju i kulturnu misiju svoga glasila, redakcija je nastojala da časopis bude neposrednije vezan za svoje vreme i sredinu, ažurniji i angažovaniji, opredeljen, otvoren i kritički usmeren, okrenut svim generacijama i raličitim žanrovima duhovnog iskazivanja. U svom delovanju redakcija je poseban akcenat stavila na preispitivanje autoritarnih aspekata prošlosti srpskog društva i kulture i uporno se zalagala za novo kritičko vrednovanje naše savremene političke i kulturne istorije.

S obzirom na ovako široko definisan predmet, časopis Hereticus je interdisciplinaran, što podrazumeva znanja iz oblasti ne samo usko pojmljene pravne nauke već i istorije, kulture, filozofije, politikologije, sociologije, književnosti i dr. U tom sučeljavanju moguće je potpunije sagledati i oceniti krizu i perspektive društvenopolitičkih i kulturnih promena u Srbiji, što bi se moglo označiti i kao dodatan teorijski razlog postojanja časopisa.

Svaki broj časopisa posvećen je aktuelnoj temi, ali ostavlja prostor i za sve druge sadržaje koji publikaciju čine časopisom. Pored teme broja on sadrži destetak stalnih rubrika: „Istraživanja“, „Ogledi“, „Tokovi“, „Zbivanja“, „Pogledi“, „Polemike“, „Intervjui“, „Dosije“, „Osvrti“, „Recenzije i prikazi“. Časopis izlazi tromesečno na srpskom jeziku, a sadržaj i rezimei članaka prevedeni su na engleski jezik. Svaki broj časopisa sadrži likovne priloge istaknutih umetnika.

Za proteklih devetnaest godina kontinuiranog izlaženja, glavni i odgovorni urednik Hereticusa bio je prof. dr Jovica Trkulja, a njegovi zamenici bili su književnik Ivan Ivanović (od 2003. do 2006) i prof. dr Slobodan G. Marković. U minulom periodu, redakcija je objavila 48 svezaka časopisa ili oko 14.000 stranica štampanog teksta. Na stranicama ovog časopisa, svoje radove publikovalo je preko 400 autora i 40 autora likovnih priloga. Pored autorskih radova u Hereticusu se objavljuju dokumenti i građa dragocena za izučavanje savremenog srpskog društva.

Saizdavači časopisa bili su Centar za unapređivanje pravnih studija i Dosije studio u Beogradu. Od 2020. godine izdavač je Dosije studio u Beogradu. Časopis je otvoren za diskusiju i zato pozivamo čitaoce da šalju komentare na članke koje budu pročitali.

Adresa redakcije časopisa: Braće Nedić 29, tel. 011/2422298 i 011/3445779. Arhiva časopisa sadrži sve objavljene borjeve od 2003. godine i nalazi se na elektronskom portalu časopisa Hereticus (www.hereticus.rs ).