Redakcija časopisa

Prof. dr Vladimir V. Vodinelić

Vladimir Vodinelić je rođen 1948. u Zagrebu. Školovan u Beogradu. Studije prava 19671971. u Beogradu i Splitu. Advokatski pripravnik 19711973. Asistent na Pravnom fakultetu u Splitu 19711975. Dobio sva univerzitetska zvanja na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu na kome deluje od 1975, sa prekidom od 1998. do 2001. godine, kada je odstranjen sa Univerziteta u Beogradu u političkoj čistki. Od 2002. do penzije 2016. profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu.  

Magistar i doktor pravnih nauka 1981. odn. 1986. (Univerzitet u Beogradu). Počasni doktor Dr h.c. (doctoriurishonoriscausa), 2007. (Univerzitet Sarlanda, Nemačka). Suosnivač, redovni profesor i dekan Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu. Gost istraživač i gostujući profesor 19891991, 19992001. na Europa-Institutu Univerziteta Saarlanda (Saarbrücken) i na Ost-Europa-Institutu Freie Univerziteta Berlin. Suosnivač i direktor Centra za unapređivanje pravnih studija, Beograd (www.cups.rs).  Stipendije za stručna usavršavanja u oblasti prava: stipendije fondacija „CarlDuisberg“ (Köln), „Alexandervon Humboldt“ (Bonn, Berlin), „Berlin-Brandenburgische Akademieder Wissenschaften“ (Berlin).  

Glavni i odgovorni urednik časopisa Pravni zapisi; zamenik glavnog i odgovornog urednika časopisa Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu; zamenik glavnog i odgovornog urednika časopisa Arhiv za pravne i društvene nauke, Beograd. U časopsu Hereticus od osnivanja član Redakcije i objavljivao iz područja pravnog savladavanja prošlosti i prava medija.  

Težišna područja naučnog rada: Građansko pravo (Opšta teorija građanskog prava, Opšti deo građanskog prava), Stvarno pravo, Prava ličnosti, Pravo medija. Knjige i monografije: desetine autorskih i koautorskih dela iz oblasti prava. Koautor nacrta više od deset donetih zakona i više modela zakona. 

Časopis Hereticus izlazi od 2003. godine u Beogradu i objavljuje naučne članke, rezultate istraživanja, dokumentaciju, kritičke analize, komentare, osvrte, prikaze i druge priloge. Profilišući naučnu koncepciju i kulturnu misiju svoga glasila, redakcija je nastojala da časopis bude neposrednije vezan za svoje vreme i sredinu, ažurniji i angažovaniji, opredeljen, otvoren i kritički usmeren, okrenut svim generacijama i raličitim žanrovima duhovnog iskazivanja. U svom delovanju redakcija je poseban akcenat stavila na preispitivanje autoritarnih aspekata prošlosti srpskog društva i kulture i uporno se zalagala za novo kritičko vrednovanje naše savremene političke i kulturne istorije.