Redakcija časopisa

Prof. dr Jovica Trkulja

Jovica Trkulja (Kikinda, 1952) diplomirao je (1975) magistrirao (1980) i doktorirao (1986) na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu radio je od 1976. godine i biran je u sva univerzitetska zvanja za predmet Politički sistem. Bio je šef Katedre za javno pravo Pravnog fakulteta, predsednik Odbora za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu i član  Senata Republike Srpske.   

Osnovao je i uređivao više časopisa (Gledišta, Srpska politička misao, Hereticus) i stručnih biblioteka Službenog glasnika, Pravnog fakulteta u Beogradu, IA Draganić i dr. Glavni je i odgovorni urednik časopisa Hereticus i Biblioteke „Politika i društvo“ i predsednik Fondacije „Miodrag Jovičić“. Organizovao je više desetina naučnih skupova i kao redaktor priredio brojne zbornike radova.   

Objavio je knjige: Aporije diktature proletarijata (1989), Socijalizam na sudu istorije (1990), Osvajanje demokratije – ogled o postkomunizmu (¹1993, ²1995), Suočavanje s beznađem (1998), Na rubu propasti (¹1999, ²2000), Kroz bespuće 1–2 (2002), Osnovi političkog sistema (2009), Zločin nad mišljenjem, Osuda, izgon i rehabilitacija Mihaila Đurića (¹2005, ²2014), Uspon i pad Ivana Ivanovića, Anatomija progona jednog pisca (2014), Ostrakizovani slikar, Progon Radivoja Berbakova (2015), Nepodobni profesor, Anatomija izgona Stevana Đorđevića (2016), Nemoć prava, Pravno-političke rasprave (2016), Suočavanje s vremenom, Razgovori s povodom (2017). Pored monografskih izdanja, objavio je i preko 500 članaka, osvrta, prikaza i intervjua u časopisima i novinama. 

Časopis Hereticus izlazi od 2003. godine u Beogradu i objavljuje naučne članke, rezultate istraživanja, dokumentaciju, kritičke analize, komentare, osvrte, prikaze i druge priloge. Profilišući naučnu koncepciju i kulturnu misiju svoga glasila, redakcija je nastojala da časopis bude neposrednije vezan za svoje vreme i sredinu, ažurniji i angažovaniji, opredeljen, otvoren i kritički usmeren, okrenut svim generacijama i raličitim žanrovima duhovnog iskazivanja. U svom delovanju redakcija je poseban akcenat stavila na preispitivanje autoritarnih aspekata prošlosti srpskog društva i kulture i uporno se zalagala za novo kritičko vrednovanje naše savremene političke i kulturne istorije.