Redakcija časopisa

Prof. dr Aleksandar Pavković

Aleksandar Pavković je, pre penzionisanja u 2020., više decenija predavao političku teoriju na Makvori (Macquarie) univerzitetu u Sidneju; na istom univerzitetu sada ima počasno zvanje vanrednog profesora. Prethodno je predavao teoriju saznanja na Filozofskom fakultetu u Beogradu gde je i doktorirao 1983.   

Monografije na srpskom: Razlozi za sumnju (1988), Slobodan Jovanovic: jedan nesentimentalan pristup politici (1996, 2008), Teorija i praksa otcepljenja (sa Petrom Radanom, 2008); na engleskom: The Fragmentation of Yugoslavia (1997, 2000), Anthems and the Making of Nation States (sa Ch.Kelenom, 2016).  

Priredio je niz zbornika iz filosofije (na srpskom i engleskom) kao i iz politikoligije (na engleskom). Od 2019 se bavi istorijatom i analizom deklaracija nezavisnosti secesionistickih drzavnih tvorevina. 

Časopis Hereticus izlazi od 2003. godine u Beogradu i objavljuje naučne članke, rezultate istraživanja, dokumentaciju, kritičke analize, komentare, osvrte, prikaze i druge priloge. Profilišući naučnu koncepciju i kulturnu misiju svoga glasila, redakcija je nastojala da časopis bude neposrednije vezan za svoje vreme i sredinu, ažurniji i angažovaniji, opredeljen, otvoren i kritički usmeren, okrenut svim generacijama i raličitim žanrovima duhovnog iskazivanja. U svom delovanju redakcija je poseban akcenat stavila na preispitivanje autoritarnih aspekata prošlosti srpskog društva i kulture i uporno se zalagala za novo kritičko vrednovanje naše savremene političke i kulturne istorije.