Redakcija časopisa

Miloš Nikolić

Miloš Nikolić je rođen u Vranju 1985. godine. Završio je Prvu beogradsku gimnaziju (prirodno-matematički smer) u Beogradu. Osnovne studije međunarodne politike kao i master studije (Regionalne studije SAD) završio je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.  

Pored većeg broja programa, uspešno je završio i specijalizovani međunarodni program Think Tank MBA Atlas mreže u SAD-u 2016. kao i program Leadership Academyfor Development (LAD) Stenfordskog univerziteta vođen pod mentorstvom profesora Frensisa Fukujame iste godine. Kao stipendista nemačkog Maršalovog fonda boravio je 2017. godine u Sjedinjenim Američkim Državama.  

Predsednik je obrazovno-istraživačkog centra Libek (Libertarijanski Klub) i glavni i odgovorni urednik medijskog portal Talas.rs. 

Časopis Hereticus izlazi od 2003. godine u Beogradu i objavljuje naučne članke, rezultate istraživanja, dokumentaciju, kritičke analize, komentare, osvrte, prikaze i druge priloge. Profilišući naučnu koncepciju i kulturnu misiju svoga glasila, redakcija je nastojala da časopis bude neposrednije vezan za svoje vreme i sredinu, ažurniji i angažovaniji, opredeljen, otvoren i kritički usmeren, okrenut svim generacijama i raličitim žanrovima duhovnog iskazivanja. U svom delovanju redakcija je poseban akcenat stavila na preispitivanje autoritarnih aspekata prošlosti srpskog društva i kulture i uporno se zalagala za novo kritičko vrednovanje naše savremene političke i kulturne istorije.