Redakcija časopisa

Dr Stanislav Sretenović

Stanislav Sretenović  posle sticanja doktorata Evropskog univerzitetskog instituta u Firenci (Italija), danas radi kao naučni savetnik Instituta za savremenu istoriju u Beogradu (Srbija). Stručnjak za istoriju međunarodnih odnosa u 20. veku, bavi se odnosima velikih sila na Balkanu i Srednjoj Evropi, istorijom ratova i nasilja, odnosom istorije i sećanja, kao i kulturnom diplomatijom evropskih država.   

Među brojnim naučnim publikacijama u Srbiji, Francuskoj i Evropi, objavio je kao autor ili koautor knjige: Francuska i Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca (Beograd, ISI, 2008), Ambassade de France à Belgrade (Paris, Editions internationales du patrimoine, 2013) i Leksikon Prvog svetskog rata u Srbiji (Beograd, 2015).   

Govori i piše na srpskom, francuskom, engleskom i italijanskom jeziku.   

Časopis Hereticus izlazi od 2003. godine u Beogradu i objavljuje naučne članke, rezultate istraživanja, dokumentaciju, kritičke analize, komentare, osvrte, prikaze i druge priloge. Profilišući naučnu koncepciju i kulturnu misiju svoga glasila, redakcija je nastojala da časopis bude neposrednije vezan za svoje vreme i sredinu, ažurniji i angažovaniji, opredeljen, otvoren i kritički usmeren, okrenut svim generacijama i raličitim žanrovima duhovnog iskazivanja. U svom delovanju redakcija je poseban akcenat stavila na preispitivanje autoritarnih aspekata prošlosti srpskog društva i kulture i uporno se zalagala za novo kritičko vrednovanje naše savremene političke i kulturne istorije.