Redakcija časopisa

Dr Srđan Cvetković

Dr Srđan Cvetković je rođen 29. septembra  1972. godine u  Toplom Dolu (Pirot) dok je Dolovu i Pančevu je stekao osnovno i srednje obrazovanje. Diplomirao je na Katedri za istoriju Jugoslavije Odeljenja za istoriju  Filozofskog fakulteta u Beogradu, kod mentora prof. dr Ljubodraga Dimića, 14. februara 2000 godine sa sa diplomskim radom pod nazivom Etničke promene u Pančevačkom srezu 1944–1953. Magistrirao je 13. jula. 2005. s tezom Represija u Srbiji 1944−1953. pod mentorstvom profesora dr Ljubodraga Dimića. Svoja decenijsko istraživanje političke represije zakrovio je 2011. doktorskom disertacijom Politička represija u Srbiji 1953-1985. takođe kod mentora profesora dr Ljubodraga Dimića odbranjenoj na Katadri za istoriju Jugoslavije Filozofskog fakulteta u Beogradu.   

Od 2009. bio je sekretar  Državne komisije za tajne grobnice za popis žrtava  ubijenih posle  12. septembra 1944. i lociranje njihovih tajnih grobnica. Od 2010. je takođe  koordinator za istraživanja Međukademijske komisije Srpske akademije nauka (SANU) i Mađarske akademije nauka (MAN) za popis civilnih žrtava Drugog svetskog rata u Vojvodini 1941-1948. Autor je zapažene izložbe U IME NARODA! – o represiji komunističkog režima u Srbiji koja je bila postavljena u Istorijskom muzeju Srbije od 14. aprila do početka  avgusta 2014. godine. Takođe Cvetković je u vremenu od 2009. do 2019. godine  učestvovao  kao sudski veštak ili stručni saradnik sudova u procesima rehabilitacija mnogih političkih osuđenika i žrtava komunističkog režima. Za naučni doprinos na rasvetljavanju dugogodišnjih istoriografskih tabu tema, za knjigu Između srpa i čekića i izložbu U ime naroda nagrađen je nagradom Dragiša Kašiković 2014. godine. Takođe je dobitnik nagrade za istraživanje istorije Vojvodine i doprinos sveobuhvatniom popisu žrtava Drugog svetskog rata na teritoriji Vojvodine koji mu je dodelio Vojvođanski istraživački centar (Delvidek kutato kozpont) pri Univerzitetu Segedinu 2016 godine.  Njegove oblasti interesovanja su: komunizam, državna represija, disidenti, ljudska prava i Hladni rat, kojima je objavio više radova u domaćim i instranim stručnim časopisma i zbornicima. Autor je obimnih i zapaženih monografija Između srpa i čekića − represija u Srbiji 1944−1953.(2006), Između srpa i čekića 2 – politička represija u Srbiji 1953-1985.(2011) Između srpa i čekića 3,-oblici otpora komunističkom režimu u Srbiji (2013). Portreti disidenata (2007) i Rađanje jeretika (2011), OZNA- represija u Srbiji 1944-1946. Dokumneti; Borislav Pekić život buntovnika…  

Od 2017. do 2020 predaje na Akademiji liberalne politike (Libek) a jedna je od utemeljivača Uvoda u studije totalitarizma pri ovoj školi. Od 2006. godine do danas član je redakcije naučnog časopisa za preispitivanje prošlosti − Heretikus. Predsednik je udruženja U ime naroda za slobodnu Srbiju od 2017 godine. 

 

Časopis Hereticus izlazi od 2003. godine u Beogradu i objavljuje naučne članke, rezultate istraživanja, dokumentaciju, kritičke analize, komentare, osvrte, prikaze i druge priloge. Profilišući naučnu koncepciju i kulturnu misiju svoga glasila, redakcija je nastojala da časopis bude neposrednije vezan za svoje vreme i sredinu, ažurniji i angažovaniji, opredeljen, otvoren i kritički usmeren, okrenut svim generacijama i raličitim žanrovima duhovnog iskazivanja. U svom delovanju redakcija je poseban akcenat stavila na preispitivanje autoritarnih aspekata prošlosti srpskog društva i kulture i uporno se zalagala za novo kritičko vrednovanje naše savremene političke i kulturne istorije.