Redakcija časopisa

Dr Damjan Tatić

Damjan Tatić je diplomirao i magistrirao na Katedri za međunarodno pravo Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Doktorirao je na Katedri za međunarodno pravo Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Ekspert Srbije i Crne Gore i potom Republike Srbije u Ad hok komitetu UN za izradu nacrta Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. Član Komiteta Ujedinjenih nacija za prava osoba sa invaliditetom u 2 mandata (2011-2018) i potpredsednik Komiteta (2017-2018). Ekspert Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Srbije NOOIS za normativnu delatnost. Član radnih grupa koje pripremaju nacrte Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom i Strategije unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Srbiji 2020-2024. Izvestilac Saveta Evrope sa konferencija visokog nivoa u Zagrebu, Strazburu i Istanbulu. Konsultant kancelarije UNICEF-a u Srbiji na pripremi vodiča o pravima dece sa invaliditetom za narodne poslanike, ko- autor publikacije.

Objavio više od 40 eseja, članaka i naučnih radova u zemlji i imostranstvu. Saradnik “Službenog glasnika Srbije”, napisao predgovor za brošuru sa tekstom Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom i indeksom pojmova. Autor knjige “Zaštita prava osoba sa invaliditetom” (3 izdanja).

Predavao o Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom u Ankari, Barseloni, Dablinu, Istanbulu, Njujorku, Pragu, Sevilji, Sarajevu, Skoplju, Sofiji, Tirani, Tuzli, Varšavi, Zagrebu, na Univerzitetu Karlos III u Madridu, Pravnom fakultetu Univerziteta u Bazelu, Radnim forumima Evropske Unije u Briselu, Pravosudnoj akademiji Turske u Ankari. Gost predavač Evropske pravosudne akademije u Triru, pravosudne akademije Češke i pravosudne akademije Bugarske, Ombudsmana Gruzije, Ombudsmana Bugarske.

Časopis Hereticus izlazi od 2003. godine u Beogradu i objavljuje naučne članke, rezultate istraživanja, dokumentaciju, kritičke analize, komentare, osvrte, prikaze i druge priloge. Profilišući naučnu koncepciju i kulturnu misiju svoga glasila, redakcija je nastojala da časopis bude neposrednije vezan za svoje vreme i sredinu, ažurniji i angažovaniji, opredeljen, otvoren i kritički usmeren, okrenut svim generacijama i raličitim žanrovima duhovnog iskazivanja. U svom delovanju redakcija je poseban akcenat stavila na preispitivanje autoritarnih aspekata prošlosti srpskog društva i kulture i uporno se zalagala za novo kritičko vrednovanje naše savremene političke i kulturne istorije.